Hungarian (formal)English (United Kingdom)

About us  
Innováció
There are no translations available.

ERFA

 

Innováció az ITineris Kft-nél

 

Projekt összefoglaló

Projekt azonosító: KMOP-1.1.4-09-2010-0072

Projekt megnevezése: Vállalati innováció támogatása az ITineris Kft-nél

Kedvezményezett: ITineris Informatikai Kft. (1145 Budapest, Mexikói út 42/B.)

Támogatás összege: 16 760 034 Ft

Projekt időtartama: 2011. február 1. – 2012. augusztus 10.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt célkitűzései

Az ITineris Informatikai Kft. az elmúlt években piacvezető szerepet ért el a mezőgazdasági GPS alapú flottamenedzsment megoldások területén. Ez egyrészt a folyamatos fejlesztéseknek, másrészt az agrárfelhasználók igényeinek megfelelő alkalmazásokkal sikerült elérnünk. Cégünknél 2011. februárjában elkezdődött új fejlesztések célja, hogy az összegyűjtött tapasztalatok alapján elkészüljön egy olyan új hardver és szoftver generáció, melynek révén értékesítéseinket tovább növelhetjük mind a hazai, mind a külföldi partnereink felé, illetve meglévő partnereinknek olyan új megoldásokkal tudjunk szolgálni, melyek megfelelnek a következő évek műszaki és technológiai kihívásainak. Az innovációs projekt megvalósításában rendkívül nagy segítséget jelentett a cégünk által megpályázott és sikeresen elnyert Európai Uniós és Európai Regionális Fejlesztési alap által biztosított pénzügyi támogatás.

Már tervezéskor az innovációs projektnek két fő célt határoztunk meg. Az egyik cél, a meglévő, elsősorban agrárinformatikai felhasználásra szánt hardver és szoftver komponenseket továbbfejlesztése. A másik, egy a WayQuest rendszer tapasztalatai alapján olyan költséghatékony, de mindenképpen a modern kor követelményeinek megfelelő Web alapú flottakövető rendszer kifejlesztése, mely termékkel a szállítmányozás, logisztika és közúti flottamenedzsment piacán történő megjelenés az ITineris Kft. célja. A több mint másfél éves fejlesztési munka eredményeképpen szinte teljesen megújultak a WayQuest rendszer hardver és szoftver összetevői.

Agrár gépkontrolling rendszer:

Ennek a fejlesztési irányvonalnak a célja, hogy olyan új, nagy tudású hardvermodulokat fejlesszünk ki, melyek WayQuest rendszer hagyományaihoz híven igazodnak a mezőgazdaság támasztotta speciális követelményekhez. Közel egy éves tervezői és programozói munka eredményeképpen készült el az ATLAS II járműmodul. Ez az új járműmodul már rendelkezik számos olyan tulajdonsággal, melyeket a korábbi hardver eszközök nem tudtak kielégíteni. Csak a legfontosabbakat említve: beépített riasztási funkciók, több analóg és digitális periféria, szabadon programozható beavatkozási lehetőség és az egyik legfontosabb a mezőgazdasági gépekben is egyre inkább terjedő egységes CAN-busz adatcsomagjainak olvasása és feldolgozása. Az mezőgazdasági felhasználás egyik sarkalatos pontja a pozíciómérés pontossága, melynek szerepe lehet a parcellatérképek készítésében, de még inkább a megművelt terület pontos megmérésében. Az új járműmodulban lehetőséget biztosítottunk olyan GPS vevő használatára, mely folyamatosan képes méter alatti hibával rögzíteni a járművek pozícióját.

Szintén új fejlesztés jelent meg a DMK digitális munkafolyamat kiválasztó és személyazonosító periféria, melynek segítségével a járművezető nemcsak személyt, de már munkagépet is tud azonosítani, illetve 12-ről 100-ra növekedett az egy gépen egy időben kiválasztható munkafolyamatok száma.

Párhuzamosan a hardver eszközök új generációjának fejlesztésével történt meg a WayQuest szoftver átalakítása. A fejlesztés egyik fontos eleme az új hardvereszközökről érkező mérési adatok feldolgozása és megjelenítése. A másik fejlesztési irány a WayQuest rendszer mára már elavult térképmotorjának leváltása, illetve a térképi funkcionalitások és szerkeszthetőség jelentős mérvű kibővítése. Elkészült a WayQuest rendszerhez kapcsolódó WayQuest Maps alkalmazás, mely lehetőséget biztosít partnereinknek saját parcellatérképeik időszakhoz és termelt kultúrához kötött szerkesztésére.

Logisztikai járműmodul:

A fejlesztés másik célja, a WayQuest rendszer versenyképessé tétel a szállítmányozás, logisztika és kommunális fuvarozás területén. Ennek jegyében készült el a teljesen új alapokra támaszkodó MERKUR járműmodul. Fejlesztésénél meg kellett találni a megfelelő kompromisszumot a költséghatékony gyárthatóság és ezzel együtt a versenyképes áron történő értékesítés valamint, a olyan mértékű tudás és funkcionalitás között, mely kiemeli ezt az eszközt a konkurens termékek közül.

Ezen a területen mára már kötelező, hogy a fedélzeti eszközök kapcsolódni tudjanak a járművek szabványosított FMS CAN rendszeréhez. Ezért a projekt fontos feladata volt az CAN-Busz adapter elkészítése, mely feldolgozza és elérhetővé teszi a buszon megjelenő üzemeltetési és diagnosztikai üzeneteket, és a jármű fogyasztására, motorüzemére vonatkozó adatok lényeges információkkal egészítik ki a WayQuest által gyűjtött információkat. A CAN-Busz adapter fejlesztésénél szempont volt, hogy akár az ATLAS II-höz, akár a MERKUR-hoz csatlakoztatható legyen, viszont költséghatékonyság céljából mindenképpen a külön periféria kialakítása mellett döntöttünk.

WayQuest WEB:

Míg egy mezőgazdasági flottakövető rendszernél a megvalósított összetett funkcionalitások és felhasználói feladatok a hagyományos programfelület használatát preferálják, addig a szállítmányozás és logisztika szereplői éppen a mobilitás, partnerek rugalmas kezelése miatt, mára már mindenképpen a böngésző alapú megoldásokat részesítik előnyben. A WayQuest WEB böngésző alapú internetes alkalmazást is e piaci igény alapján fejlesztettük ki. Az alkalmazás korszerű technológia és a mezőgazdasági területekről részben átvett megoldások révén a WayQuest WEB ma az elérhető rendszerek közül az egyik legtöbbet nyújtja felhasználói részére. A másodperc alapú megjelenítés, saját felhasználói objektumok kezelése és a dinamikus diagram-térkép összekapcsolás csak néhány azon tulajdonságok közül, melyek a WayQuest WEB-et kiemelik konkurensei közül.

Új térképmotor fejlesztése:

A megújult WayQuest rendszer és a WayQuest WEB fejlesztésében elengedhetetlen egy új, ütőképes térképi megjelenítés megvalósítása. A korábbi elavult térképmotor helyett mindenképpen a teljesen új alapokra támaszkodó térkép modul fejlesztése mellett döntöttünk. Mivel az ITineris Kft-ben nincs meg a megfelelő tudásbázis az ilyen jellegű GIS alapú fejlesztésekhez, ezért a térképmotort kifejlesztését a BPC Support Kft. vállalta el. A több mint egy éves programozói munkával egy olyan MAP Server alapú, korszerű térképmotor készült el, mely nemcsak a WayQuest szoftver kliens felületén megjelenő térképek renderelését hivatott ellátni, de biztosítani tudja a WayQuest WEB böngésző alapú kliensek részére a szerver oldali felhasználói térképek előállítását is.

Összefoglalva a projekt eredményeit, úgy értékeljük, hogy a projekt által kitűzött célokat sikeresen végrehajtottuk, az elkészült fejlesztések eredményeként előállt hardver és szoftver bázisra építkezve a WayQuest termék megőrzi vezető szerepét a mezőgazdasági flottakövetés területén, és ezzel párhuzamosan el tudunk indulni új piaci területeken. A fejlesztések egy része már jelenleg is elérhető a felhasználók részére, más új fejlesztések pedig a közeljövőben válnak a WayQuest program szerves részévé.

 

 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt: www.magzrt.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Powered by Joomla!. Valid Valid XHTML 1.0 and Valid CSS .